Past Vice Presidents

Abdul Quyyum 2007
Sh. Niaz Ahmad 2006
Eng. Sohail Bin Rasheed 2005
Khawaja Asem Khurshid 2004
Muhammad Yusaf 2003
Shahid Ahmad Sh. 2002
Mian Naeem-ur-Rehman 2001
Muzammil Sultan 2000
Khalid Javed 1999
Mian Amjad Saeed 1998

Previous | Next